Cwm Taf Morgannwg Regional WCCIS

Cartref

SYSTEM WYBODAETH GOFAL CYMUNEDOL CYMRU 

Cysylltu gweithwyr proffesiynol i ddarparu gofal cydgysylltiedig gwell.

Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (SWGCC) yn rhaglen genedlaethol sy'n galluogi rhannu gwybodaeth yn ddiogel rhwng sefydliadau iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol er mwyn darparu gwell gwasanaethau a chymorth i bobl yng Nghymru.

Croeso i wefan SWGCC Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg (CTM)

Bwriedir i'r wefan weithredu fel canolbwynt rhanbarthol ar gyfer gwybodaeth allweddol SWGCC gan gynnwys storio dogfennau; Cylchlythyrau Chwarterol SWGCC CTM, Cylch Gorchwyl, Gweledigaeth Ranbarthol / Nodau, Datganiadau Sefyllfa, Rhaglen Waith, Bwletinau, Canllawiau Rhanbarthol Uwchraddio'r System ac ati. Bydd y wefan hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflawniadau, cynnydd, cynlluniau rhanbarthol CTM, gan gynnwys datblygiadau lleol a chenedlaethol Cymru.

 

Tudalennau yn yr Adran Hon